Om/About

En kvinna i ständig förändring

Kanske känner du igen henne från ett vimmel i storstan, Aftonbladets löpsedel, TV program som Gokväll, Nyhetsmorgon eller i en radiointervju hos Stina Wollter. Möjligen kan du ha sett henne i veckotidningarna Amelia och Tara. Kanske har du läst hennes bok eller lyssnat på hennes föreläsningar. Kanske har du mött henne när hon försökte göra Norrland snyggare med design eller i gemenskapen på något 12 stegs möte.

Camilla Näslund är mamma, författare, säljaren och marknadsföraren och föreläsaren som vid 46 års ålder fick avsluta sin kreativa bana i jobbet. Efter svåra komplikationer först i en fallolycka 2010 och sedan efter en gastric bypass såg livet ut att rinna henne ur händerna. Hon tappade talet, för att sedan hitta det igen men dock som stammande och förlorade det mesta av arbets- och närminnet.  Camilla har levt med sockerberoende i hela sitt liv. Hon har talat öppet om det och 2013 på våren var boken ADDICTED klar om hennes liv som sockerberoende. Hösten 2015 släpptes så hennes självbiografi, ADDICTED, mellan lycka och sjukdom. Camilla försöker så gott hon kan ge sin kunskap vidare till andra beroende som lider.

Under ett helt liv har hon arbetat med försäljning och service. De sista yrkesåren ägnade hon också åt PR och marknadsföring. Hennes stora intressen är människor, möten och möjligheten livet ger för henne att skapa en bättre version av sig själv för varje ny dag.

Entreprenörskap, social media och onlinemarketing är en del av den Camilla är även om hon pg a sjukdom nu är ”pensionerad” efter lång tids sjukdom. Hennes ”pensionärsblogg” är rummet hon nu gärna vistas i då och då för att dela sina tankar om det som är viktigt för henne i hennnes liv.

Hon älskar livet och vägrar ge upp trots alla motgångar. Alternativet är så tråkigt menar hon. Hennes livsslogan nu har blivit: Jag är inte född för att brytas ner!

English:

Perhaps you recognize her from different events in Stockholm, as a blogger, from Aftonbladet’s tabloid or Expressens onlinestories, the TV program God kväll, Nyhetsmorgon on TV4, or in a radio interview with Stina Wollter at the Swedish public radio. Possibly you may have seen her in the Swedish magazines Amelia or Tara.  Perhaps you have seen her book. You might have met her when she tried to make the north part of Sweden even more beautiful with high end design or in the Community in some 12-step meeting.

Camilla Näslund is mother of two sons 21 and 26. She´s a writer, salesperson and marketer and lecturer who at 46 years of age had to end her creative path and work due to illness. After severe complications first in an accident in 2010 when she fell badly in a stairway and then after a emergency surgery in 2013 that injured her health,  saw the life drain out of her hands. She lost the ability to speak but and know she´s better only stuttering a bit. But even though she thought she lost one of her greatest skills and got her short-term memory damaged, she never stopped believing in a great life!

Camilla has lived with sugar addiction throughout her life. She has spoken openly about it and in 2013 the spring was the book ADDICTED ready. A book about her life as a sugar addict. Autumn 2015 was her autobiography, ADDICTED – between happiness and illness, released. Today se´s a recovering sugaraddict trying to pay knowledge forward.

During her lifetime, she has worked in sales and with marketing. The last professional years she devoted also to promotion and marketing. Her main interests are people, meetings and the opportunity life gives her to create a better version of herself for each new day that she is given.

The interest for entrepreneurship, social media and online marketing is a part of Camilla’s life and much of who she is even if she due to disease is now ”retired” after long illness. This will be her ”retired blog” as her official room of thoughts to the world.

She loves life and refuses to give up despite all the setbacks. The alternative is so boring she says. Her slogan has become: I was not built to break!

Annonser